Fryat won Best Independent Actress on HAPA (ፍርያት በHapa አሸነፈች)

ባለፈው ፍርያት በHAPA እጩ መሆንዋን ገልጸን እንደነበር ይታወሳል። በትናንትናው እለት ፍርያት በInstagram ፔጇ ላይ ሽልማቷን ይዛ ባማረ አለባበስ ፎቶዋን ለደጋፊዎቿ ሼር አርጋለች። Team EtMDB እንኳን ደስ አለሽ ደስ ብሎናል ለማለት ይወዳል።

Latest News and Articles