Artist Mulualem Getachew Picture
21 2 0

Actor | Director | Producer | Writer

ውልደቱም እድገቱም አዲስ አበባ ነው። የኪነ ጥበብ ፍቅሩ አድጉ አሁን ላይ ተዋናይ፣ደራሲ እና ዳይሬክተር አድርጎታል:: ከፊልም ስራው በፊት ጎበዝ ድምፃዊ እና የሙዚቃ መሳራያ ተጫዋች የሚሆን ይመስል ነበር የፊልም ስራው አመዘነና በርካታ ፊልሞችን በወጣትነቱ በማቅረብ ከፊት አለ። በይበልጥ የታወቀው 300ሺ ላይ በረከትን ሆኑ ሲተውን ነው።

Nick name: Mule

Photos & Videos

Recommended Artists