Artist Dibekulu  Tafesse Picture
1 0 0

Actor

ከልጅነቱ ጀምሮ ከቤተ ክርስትያን አንስቱ ሙዚቃን ይሰራ ነበር ::ድብን ያለ የሙዝቃ ፍቅሩ ብዙ ባንድ ሰርቷል በርካታ ናይት ክለብ ውስጥ ሰርቷል። በአሁን ሰዓት በጃኖ ባንድ ውስጥ ዋና ድምፃዊ ነው። ወደ ትወናው የገባው አስቦበት አይደለም ላካራክተሩ ብቁ ሆኖ የታያት ዘሪቱ ከበደ ካስት አድርጋው እሱም ፊልም የማየት ፍቅሩ ገፍቶት እስካሁን የመጀመርያውን የመጨረሻውን ፊልም ቀሚስ የለበስኩለት ላይ ተውኗል።

Recommended Artists