Artist Nuhamin Meseret Picture
1 0 0

Actress

ኑሃሚን መሰረት በ አዲስ አበባ ዮሴፍ አከባቢ ተወለደች። ምንም እንኳን “በህግ አምላክ” ለመጀመርያ ጊዜ በትወና የተሳተፈችበት ቢሆንም የትወና ተሰጦ እንዳላት አሳይታበታለች።

Born: October 1999 in Addis Ababa

Recommended Artists