Artist Sinafikish  Tesfaye Picture
1 0 0

Actress

ውልደት እና እድገቷ አዲስ አበባ ዑራኤል ነው። የትወና ፍቅሯ ህልሞ ብቻ ሳይሆን ስኬቱማ ጭምር ሆኖላታል ከፊልሞች ይልቅ ትያትር በተለይ ብሄራዊ ትያተር ብዙ ሰርታለች፣የሬዲዮ ድራሞችንም፣የቲቪ ድራማውችንም ላይ ተውናለች ስናፍቅሽ ተስፋዬ። በይበልጥ የምትታወቀው ያልተኬደበት መንገድ ላይ ቢጢቆ ሆና ስትሰራ ነው።

Recommended Artists