Blogs & Articles

Misten Darkuat (ሚስቴን ዳርኳት እንደ እኔ)

(ከብዙ ጊዜ በኃላ ትንሽ ቢሆን ያከራከረ እና የተወራለት አማርኛ ፊልም መምጣቱ እንደ ትጉ ተመልካች እኔም ትንሽ ደስ ብሎኛል። ብዙ ወዳጁቼ ስለ ሚስቴን ዳርኳት ፊልም ጠይቀውኛል ለሁሉም መልስ ለመስጠት የሚሰማኝን ይሀው)
👉 በረከት ወረዳ(ማያ) ከእውነት ሀሰት ፊልሙ አንፃር ይህን ሳየው ከተዋናይ በቀር ወርዶብኛል
👉 አፄ ማንዴላ እና ድንግሉ ፊልም ፕሮዲ...

The 5th Gumma awards (አምስተኛው ጉማ አዋርድስ)

ትላንት በብሄራዊ ትያትር አምስተኛው ጉማ አዋርድ በ18 ዘርፍ አወዳድሮ የክብር ተሸላሚ የመስታወቅያ ባለሙያ ውብሸት ወርቅአለማው ሸልሙ ተጠናቆል ጉማ አሸናፊዎች

The 4th Gumma Awards (፬ተኛው ጉማ አዋርድስ)

ብሄራዊ ትያትር በጣም ደስ የሚል፣ለየት ባለ ቦታ ላይ ጥሩ በሚባል ሁኔታ አርፍደው ፬ተኛው ጉማ አዋርድ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቱል። በዚህ አመት እንደተለመደው በ18ት ዘርፍ ውድድር ይካሄዳል በጣም በቅርብ አሸናፊ ይፋ ይወጣል፤ ከ18ቱ 1ኛው ውድድርም እጩ የለውም እሱም የዘመን ተሸላሚ ነው። የዘንድሮ ጉማ አዋርድ በ14 ዘርፍ በመታጨት #መባ አንደኛ ይገኛል ሁለተኛ ደግሙ #የነገን_አልወለድም በ11 ዘርፍ እጩ ነው #ስስትሁለት እና #አትውደድአትውለድ በ7ት በመታጨት በጥምር ሱስተኛ ናቸው፤ ከእነሱ በመቀጠል እነ #ዮቶጲያ፣#ከደመና_በላይ፣#ባማካሽ፣#መንሱት፣ #ያቤፅ፣#ሀእናለ፣#ወፌ_ቆመች፣#ይመችሽ(የአራዳ ልጅ ሁለት)፣#እውነት_ሀሰት እና #ሰላም_ነው? በተላየ ዘርፍ እጩ ናቸው። የተመልካች ምርጫ ላይ ፨ይመችሽ(የአራዳ ልጅ 2)፣እውነት ሀሰት፣ወፌ ቆመች እና ሀእናለ በ...

Opportunities for Filmmakers/Documentary Filmmakers (የቪዲዪ ዶክመንተሪ ሥራን ይመለከታል)

ድርጅታችን ቢንያም የንግድ ፕሮሞሽን አገልግሎት ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በቅርቡ በመጪዉ ግንቦት ወር ላይ ታላቅ አገር አቀፋዊ የብረታ ብረት አና ኢንጅነሪንግ ፣ኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክስ፣ ኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብአቶች ምርቶች ኤግዚብሽን ለማካሄድ በዝግጅት ሂደት ላይ እንገኝአለን በዚህ ዝግጅት ላይ ተሳትፎ የሚኖራቸዉ ተቐማት ለእያአንዳዳቸው የሁለት ደቂቃ ሽፋን የሚሰጥ የሥራ አመራሮችን የተመረጠ ጥያቄ ኢንተርቪዉ እና የየተቓማቱን የሥራ ሒደት እና እንቅስቃሴ የሚያሳይ ደረጃዉን የጠበቀ የቪዲዮ ዶክመንተሪ እንዲሰራልን እንፈልጋለን ..እነዚህ ቁጥራቸዉ ከ300 በላይ እንደሚሆን የሚጠበቁ ተቓማት በአዲስ አበባ እና በአዲስ አበባ ዙሪያ 100ኪ.ሜ ንፍቀ ክበብ ዉስጥ የሚገኙ ሲሆን በእናንተ በኩል 10 የካሜራ ባለሙያዎችን የያዘ ቡድን አደራጅታችሁ እን...